Niigata (新潟市) is a city in Niigata Prefecture, Japan, with a population of around 800,000 as of 2021. It is a major port city on the Sea of Japan and serves as a regional hub for transportation and industry. Niigata is known for its rich history, dating back to the Edo period, and its natural beauty, including extensive rice fields and the Shinano River. The city hosts several cultural events, such as the Niigata Festival, and is famous for its sake and fresh seafood. 


💻 Niigata City Official Government Website

Districts and Postal Codes in Niigata

Click on the district name for the complete Japanese address, the complete English address, how to write a Japanese address, the postal code, the map location, and more.

District Postal Code
Aioicho 〒951-8037
Akasakacho 〒951-8025
Akashi 〒950-0084
Akebonocho 〒951-8021
Asahimachidori 〒951-8122
Atago 〒950-0944
Abumi 〒950-0913
Abuminishi 〒950-0915
Amigawara 〒950-0964
Ariakeohashicho 〒951-8146
Ariakedai 〒951-8145
Igakucho Dori 〒951-8124
Ishizuecho Dori 〒951-8055
Ishizuecho Dori Kamiichinocho 〒951-8054
Ichibanbori Doricho 〒951-8132
Inarimachi 〒951-8018
Irifunecho 〒951-8011
Iwaimachi 〒951-8074
Ukisucho 〒951-8072
Unoko 〒950-0157
Ubagayama 〒950-0923
Umibecho 〒951-8001
Uwanuma 〒950-1148
Eishodori 〒951-8114
Eboshicho 〒951-8077
Omi 〒950-0971
Ojima 〒950-0953
Okinamachi 〒951-8076
Ojigoya 〒950-1144
Oyamatsu 〒950-0952
Kagamigaoka 〒950-0074
Kagi 〒950-1133
Kasugacho 〒950-0903
Gakko Uramachi 〒951-8125
Gakkochodori 〒951-8126
Kamiomi 〒950-0973
Kamiokawamaedori 〒951-8068
Kamitokoro 〒950-0994
Kamitokorokami 〒950-0992
Kamitokoronaka 〒950-0993
Kamedahayadori 〒950-0145
Kawagishicho 〒951-8133
Kawabatacho 〒951-8053
Kandoji 〒950-0983
Kandojiminami 〒950-0986
Kanbaramachi 〒950-0083
Kitaohashicho 〒951-8105
Kitatamoncho 〒951-8048
Kitahamadori 〒951-8111
Kitabishamoncho 〒951-8031
Kifucho 〒951-8081
Kyuzogoya 〒950-1145
Kubotamachi 〒951-8008
Keio 〒950-0921
Koshi 〒950-0926
Kotobukicho 〒951-8073
Konan 〒950-1151
Kobarinoki 〒950-0942
Saiwaicho 〒950-0907
Saiwainishi 〒950-0908
Sakaemachi 〒951-8071
Sakigakecho 〒951-8034
Sakuragicho 〒950-0949
Sasaguchi 〒950-0911
Sanwacho 〒950-0081
Shiomidai 〒951-8156
Shichiku 〒950-0864
Shichikuyama 〒950-0914
Shinanomachi 〒951-8152
Shimo Asahimachi 〒951-8123
Shimo Okawamaedori 〒951-8052
Shimotokorojima 〒950-0991
Shumoku 〒950-1141
Shinkocho 〒950-0965
Shinshimacho Dori 〒951-8051
Shinwa 〒950-0972
Suidocho 〒951-8121
Suganecho 〒951-8088
Sumiyoshicho 〒951-8042
Seigoro 〒950-0933
Sekishin 〒951-8141
Sekinamicho 〒951-8144
Sekiya 〒951-8134
Sekiya Okawamae 〒951-8142
Sekiya Ofunaguracho 〒951-8163
Sekiya Kanabachiyamacho 〒951-8165
Sekiya Kineicho 〒951-8167
Sekiya Shimokawaracho 〒951-8127
Sekiya Showacho 〒951-8164
Sekiya Shinmachidori 〒951-8135
Sekiya Tamachi 〒951-8136
Sekiya Hamamatsucho 〒951-8166
Sekiya Honsoncho 〒951-8162
Sekiya Matsunamicho 〒951-8161
Sekiya Megumicho 〒951-8143
Sogawa 〒950-1136
Tauemon Shinden 〒950-1146
Takamicho 〒950-1147
Tanakamachi 〒951-8103
Tamachi 〒951-8016
Tawarayanagi 〒950-1143
Chuzomachi 〒951-8007
Tsukicho 〒951-8057
Tsukefunecho 〒951-8006
Dekijima 〒950-0962
Terauradori 〒951-8115
Terayamacho 〒951-8085
Tenjin 〒950-0917
Tenjino 〒950-0905
Tenmeicho 〒950-0077
Toyano 〒950-0951
Toyano Minami 〒950-0950
Toyoterucho 〒951-8033
Nakaohatacho 〒951-8108
Nagata 〒950-0932
Nagaminemachi 〒950-0085
Nabegata Shinden 〒950-1131
Namikicho 〒951-8045
Nishiukechimachi 〒951-8082
Nishiumakoshi 〒950-0866
Nishiumayajimacho 〒951-8043
Nishiohatacho 〒951-8104
Nishinakamachi 〒951-8118
Nishifunamicho 〒951-8101
Nishiboridori 〒951-8061
Nishiborimaedori 〒951-8062
Nishiminatomachidori 〒951-8026
Nuttari Nishi 〒950-0076
Nuttari Higashi 〒950-0075
Hakusanura 〒951-8131
Hakusanurashinmachidori 〒951-8137
Hashikekawagishicho 〒951-8017
Hanazono 〒950-0086
Hanacho 〒951-8056
Hamauracho 〒951-8151
Hayakawacho 〒951-8024
Bandai 〒950-0088
Bandaijima 〒950-0078
Higashi Irifunecho 〒951-8012
Higashi Ukechimachi 〒951-8087
Higashi Umayajimacho 〒951-8044
Higashi Odori 〒950-0087
Higashi Ohatadori 〒951-8106
Higashi Saiwaicho 〒950-0906
Higashi Dekijima 〒950-0961
Higashi Nakadori 〒951-8116
Higashi Bandaicho 〒950-0082
Higashi Boridori 〒951-8065
Higashi Borimaedori 〒951-8066
Higashi Minatomachidori 〒951-8028
Hinode 〒950-0073
Hibaricho 〒951-8003
Futabacho 〒951-8102
Funabacho 〒951-8035
Funamicho 〒951-8002
Furumachidori 〒951-8063
Bunkyocho 〒951-8153
Benten 〒950-0901
Bentenbashidori 〒950-0925
Horinouchi 〒950-0981
Horinouchi Minami 〒950-0982
Horiwaricho 〒951-8154
Honchodori 〒951-8067
Honmacho 〒951-8041
Magusakawagishidori 〒951-8046
Matsuokacho 〒951-8015
Marugata Shinden 〒950-1132
Mikatacho 〒951-8032
Misakicho 〒950-0954
Mizushimacho 〒950-0904
Midorimachi 〒951-8014
Minatomachidori 〒951-8027
Minami Ohatacho 〒951-8107
Minami Sasaguchi 〒950-0912
Minami Tamoncho 〒951-8047
Minami Dekijima 〒950-0963
Minami Nagata 〒950-0931
Minami Hamadori 〒951-8112
Minami Bandaicho 〒950-0902
Minami Bishamoncho 〒951-8038
Minami Yokoboricho 〒951-8117
Minori 〒950-0924
Muromachi 〒951-8005
Meike 〒950-0941
Meike Kamiyama 〒950-0945
Meike Kita 〒950-0947
Meike Shinmei 〒950-0943
Meike Nishi 〒950-0946
Meike Higashi 〒950-0984
Meike Minami 〒950-0948
Motoiwaimachi 〒951-8075
Motoumakoshi 〒950-0865
Motoshimoshimacho 〒951-8084
Yachiyo 〒950-0909
Yanagishimacho 〒951-8013
Yamakido 〒950-0871
Yamadamachi 〒951-8004
Yamafutatsu 〒950-0922
Yayoicho 〒951-8147
Yueicho 〒951-8023
Yukicho 〒951-8058
Yokoichibancho 〒951-8064
Yokoichibancho Dori 〒951-8083
Yokorokubancho 〒951-8022
Yoshicho 〒951-8036
Yotsuyacho 〒951-8078
Yoneyama 〒950-0916
Yoriaicho 〒951-8086
Yooriicho 〒951-8113
Ryugashima 〒950-0072
Wagocho 〒950-0985
Asahimachi 〒950-3315
Ayano 〒950-3377
Isurugi 〒950-3327
Uchishimami 〒950-3306
Uchinuma 〒950-3333
Uchinumaoki 〒950-3381
Uragi 〒950-3344
Uranoiri 〒950-3305
Okubo 〒950-3363
Oseyanagi 〒950-3351
Ota 〒950-3313
Ozuki 〒950-3334
Omukae 〒950-3364
Okashinden 〒950-3336
Kasayanagi 〒950-3312
Kabutoyama 〒950-3317
Kamiozuki 〒950-3335
Kamidochikame 〒950-3343
Kamihorida 〒950-3355
Kamiyachi 〒950-3116
Kayama 〒950-3322
Kawanishi 〒950-3341
Kizaki 〒950-3304
Kuzutsuka 〒950-3321
Kosugi 〒950-3360
Sasayama 〒950-3301
Satoino 〒950-3337
Sangenyacho 〒950-3124
Shimamicho 〒950-3102
Shimooyachi 〒950-3308
Shimodochigame 〒950-3346
Shimohayadori 〒950-3371
Juni 〒950-3354
Junimae 〒950-3359
Shirosecho 〒950-3103
Shintomicho 〒950-3105
Shinbana 〒950-3331
Shinbanaotsu 〒950-3339
Shinbanako 〒950-3332
Shinmotojimacho 〒950-3123
Sudo 〒950-3373
Sumireno 〒950-3133
Taishido 〒950-3365
Takamori 〒950-3367
Takamori Shinden 〒950-3362
Tayuhama 〒950-3112
Tayuhama Shinden 〒950-3111
Tarodai 〒950-3101
Tsukushino 〒950-3135
Toeicho 〒950-3323
Donoiri 〒950-3307
Toya 〒950-3316
Nagato 〒950-3345
Nagatoro 〒950-3353
Nagatoro Shinden 〒950-3352
Nagaba 〒950-3338
Nametokoro 〒950-3114
Niigo 〒950-3361
Niizaki 〒950-3134
Nigorikawa 〒950-3131
Nishinametokoro 〒950-3122
Haizuka 〒950-3358
Hakushincho 〒950-3325
Hamaura 〒950-3302
Hayadori 〒950-3372
Hayadori Kita 〒950-3376
Hayadori Minami 〒950-3375
Hirabayashi 〒950-3357
Butsuden 〒950-3374
Hokuyo 〒950-3309
Hosoyama 〒950-0102
Maeshinden 〒950-3324
Maeshindenoki 〒950-3328
Matsueicho 〒950-3113
Matsukata 〒950-3132
Matsuhama 〒950-3126
Matsuhama Shinden 〒950-3115
Matsuhamacho 〒950-3121
Matsuhama Higashimachi 〒950-3128
Matsuhama Honcho 〒950-3125
Matsuhama Minato 〒950-3127
Misato 〒950-3342
Mitsumorikawara 〒950-3369
Mitsuya 〒950-3366
Murashinden 〒950-3314
Morishita 〒950-3368
Yanagihara 〒950-3326
Yamaiino 〒950-3356
Yokoi 〒950-3311
Yokogoshi 〒950-3350
Yokodoi 〒950-3303
Akashibu 〒950-1411
Asamakuri 〒950-1413
Ajikata 〒950-1261
Ajigata 〒950-1227
Amano 〒950-1134
Ijima 〒950-1447
Ishuku 〒950-1251
Izumi 〒950-1471
Inukaeri Shinden 〒950-1403
Ibarasone 〒950-1456
Imonoshigoya 〒950-1442
Usagi Shinden 〒950-1453
Ushizaki 〒950-1444
Usui 〒950-1412
Usugadori 〒950-1401
Uranashi 〒950-1472
Okura 〒950-1252
Okura Shinden 〒950-1253
Odori 〒950-1201
Odori Kogane 〒950-1203
Odori Nishi 〒950-1204
Odori Minami 〒950-1202
Obetto 〒950-1305
Okishinbo 〒950-1466
Kamiura 〒950-1428
Kamikiyama 〒950-1474
Kamishiodawara 〒950-1244
Kamishinden 〒950-1454
Kamidogata 〒950-1465
Kamihachimai 〒950-1431
Kamimagaridori 〒950-1302
Kamiya 〒950-1221
Kita Tanaka 〒950-1237
Kinameri 〒950-1311
Kushige 〒950-1434
Kumodekouya 〒950-1441
Kosaka 〒950-1231
Kozosu 〒950-1414
Sanno 〒950-1255
Sanno Shinden 〒950-1256
Shichiken 〒950-1212
Shichikencho 〒950-1225
Shimizu 〒950-1457
Shimokiyama 〒950-1473
Shimoshiodawara 〒950-1241
Shimodogata 〒950-1464
Shimohachimai 〒950-1424
Shimomagaridori 〒950-1301
Shimoyamazaki 〒950-1246
Jugoken 〒950-1232
Junidoshima 〒950-1432
Jogesuwanoki 〒950-1214
Shoze 〒950-1446
Jirouemonkoya 〒950-1433
Shirone 〒950-1217
Shirone Azumacho 〒950-1222
Shirone Sakanamachi 〒950-1218
Shirone Suidocho 〒950-1224
Shirone Nouchishichiken 〒950-1216
Shirone Hinodecho 〒950-1223
Shirone Furukawa 〒950-1211
Shirone Yotsugoya 〒950-1226
Shinseicho 〒950-1426
Shinyamazakicho 〒950-1245
Shinwacho 〒950-1209
Sugina 〒950-1208
Sukejiuemongumi 〒950-1215
Zosu 〒950-1462
Daigo 〒950-1404
Dao 〒950-1436
Takaikoya 〒950-1235
Takaihigashi 〒950-1236
Tanaka 〒950-1477
Tsukigata 〒950-1304
Tsuriyose 〒950-1313
Tsuriyoseshin 〒950-1312
Toishi 〒950-1425
Togashira 〒950-1475
Nakaomi 〒950-1423
Nakashiodawara 〒950-1242
Nakayama 〒950-1421
Nanaho 〒950-1254
Nabegata 〒950-1437
Niida 〒950-1455
Nishikasamaki 〒950-1416
Nishikasamaki Shinden 〒950-1417
Nishikayaba 〒950-1303
Nishisakaya 〒950-1402
Nishishirone 〒950-1262
Negishi 〒950-1234
Noto 〒950-1213
Higashi Kasamaki 〒950-1405
Higashi Kasamaki Shinden 〒950-1406
Higashi Kayaba 〒950-1467
Higashi Nagashima 〒950-1314
Hishigata 〒950-1443
Hishigata Shinden 〒950-1445
Hikkoshi 〒950-1415
Hirakata 〒950-1461
Hirakata Shinden 〒950-1463
Fukujima 〒950-1344
Furukawa Shinden 〒950-1452
Heiseicho 〒950-1476
Hosaka 〒950-1233
Hokkake 〒950-1422
Maki 〒950-1451
Matsuhashi 〒950-1243
Mannen 〒950-1435
Yamazakikoya 〒950-1247
Yoshie 〒950-1258
Yoshida Shinden 〒950-1257
Washinoki Shinden 〒950-1407
Akihabara 〒950-0054
Akiba Dori 〒950-0052
Awayama 〒950-0843
Ishiyama 〒950-0852
Ishiyama Danchi 〒950-0834
Eguchi 〒950-0101
Enoki 〒950-0884
Enokicho 〒950-0881
Ebigase 〒950-0806
Ebigase Shinmachi 〒950-0808
Ouse Shinmachi 〒950-0882
Ouyachi 〒950-0814
Ogatahoncho 〒950-0813
Oyama 〒950-0067
Okayama 〒950-0821
Oroshishinmachi 〒950-0863
Kamiousemachi 〒950-0063
Kamikido 〒950-0891
Kamedanakajima 〒950-0161
Kamomejimacho 〒950-0883
Kitabacho 〒950-0055
Kitayama 〒950-0116
Kukonishi 〒950-0036
Geba 〒950-0831
Geba Shinmachi 〒950-0832
Geba Honcho 〒950-0833
Koei 〒950-0022
Kodo 〒950-0024
Kodokanoe 〒950-0015
Kodoko 〒950-0032
Kodoshimachi 〒950-0033
Kodohoncho 〒950-0016
Koyo 〒950-0011
Koganedai 〒950-0028
Koganecho 〒950-0026
Zaimokucho 〒950-0811
Sarugababa 〒950-0835
Shitayama 〒950-0003
Shichiku Oroshishinmachi 〒950-0868
Shimokido 〒950-0885
Shirogane 〒950-0013
Shinishiyama 〒950-0851
Shinokayama 〒950-0822
Shinkawacho 〒950-0004
Shinmatsusaki 〒950-0017
Shinmeicho 〒950-0045
Suehirocho 〒950-0071
Taihei 〒950-0005
Takaramachi 〒950-0053
Takeo 〒950-0862
Takeo Oroshishinmachi 〒950-0867
Chigoike 〒950-0825
Chojamachi 〒950-0066
Tsukimicho 〒950-0061
Tsushimaya 〒950-0801
Terayama 〒950-0892
Toshincho 〒950-0065
Tomei 〒950-0853
Nakakido 〒950-0886
Nakagoya 〒950-0803
Nakajima 〒950-0824
Nakanoyama 〒950-0841
Nishikimachi 〒950-0062
Nishino 〒950-0106
Nemuro Shinmachi 〒950-0002
Hanamizuki 〒950-0893
Hamacho 〒950-0046
Hamayacho 〒950-0034
Higashi Nakajima 〒950-0823
Higashi Nakanoyama 〒950-0836
Higashi Rinkocho 〒950-0042
Hitoichi 〒950-0802
Fujimicho 〒950-0025
Funaecho 〒950-0031
Furukawacho 〒950-0056
Furuminatomachi 〒950-0044
Heiwacho 〒950-0035
Botanyama 〒950-0872
Honjo 〒950-0804
Matsusaki 〒950-0014
Matsushima 〒950-0064
Matsuzono 〒950-0023
Matsuwacho 〒950-0027
Minamishichiku 〒950-0854
Moegino 〒950-0842
Mokko Shinmachi 〒950-0807
Monomiyama 〒950-0021
Momoyamacho 〒950-0051
Yanagigaoka 〒950-0809
Yamanoshitamachi 〒950-0057
Yuraku 〒950-0012
Yutaka 〒950-0812
Rinkaicho 〒950-0047
Rinko 〒950-0043
Rinkocho 〒950-0041
Wakabacho 〒950-0837
Akanegaoka 〒950-0212
Agano 〒950-0217
Asahi 〒950-0166
Izumicho 〒950-0155
Inaba 〒950-0122
Ibukino 〒950-0218
Uguisu 〒950-0214
Umemidai 〒950-0140
Obuchi 〒950-0105
Ogizone 〒950-0154
Kase 〒950-0323
Kamiwada 〒950-0326
Kameda Azumacho 〒950-0124
Kameda Otsuki 〒950-0162
Kameda Kogyodanchi 〒950-0141
Kameda Koyo 〒950-0121
Kameda Shinmeicho 〒950-0125
Kameda Suidocho 〒950-0123
Kameda Nagata 〒950-0169
Kameda Honcho 〒950-0164
Kameda Midoricho 〒950-0152
Kameda Yotsugoya 〒950-0151
Kitsu 〒950-0206
Kitsu Kogyodanchi 〒950-0213
Kuraoka 〒950-0103
Komagami 〒950-0201
Sakayacho 〒950-0324
Satsukicho 〒950-0167
Sanae 〒950-0156
Sanjooka 〒950-0129
Sanbyakuji 〒950-0107
Shimohayadori Yanagida 〒950-0150
Josho 〒950-0136
Joyama 〒950-0137
Sunaoka 〒950-0132
Sunakuzure 〒950-0133
Sunayama 〒950-0130
Suwa 〒950-0127
Soumi 〒950-0205
Sonoki 〒950-1135
Chinoyama 〒950-0144
Teshiroyama 〒950-0139
Tokorojima 〒950-0135
Dorogata 〒950-0142
Naoriyama 〒950-0111
Nishimachi 〒950-0165
Nishiyama 〒950-0113
Nihongi 〒950-0207
Hananomaki 〒950-0325
Higashi Hayadori 〒950-0148
Higashi Funaba 〒950-0163
Higashi Honcho 〒950-0126
Himizu 〒950-0138
Hiraga 〒950-0329
Hirayama 〒950-0215
Fukurozu 〒950-0131
Fujiyama 〒950-0202
Funatoyama 〒950-0153
Maigata 〒950-0328
Matsuyama 〒950-0112
Marugata 〒950-0146
Maruyama 〒950-0115
Maruyamanouchi Zennojogumi 〒950-0117
Myogadani 〒950-0114
Motomachi 〒950-0143
Yokogoshi Kamicho 〒950-0210
Yokogoshi Kawanecho 〒950-0211
Yokogoshi Chuo 〒950-0208
Yokogoshi Higashicho 〒950-0209
Ryokawa 〒950-0322
Wada 〒950-0327
Warino 〒950-0321
Aobadori 〒956-0017
Amagasawa 〒956-0114
Ichishin 〒956-0824
Ichinose 〒956-0002
Iyanagi 〒956-0853
Umenoki 〒956-0043
Uragoya 〒956-0044
Oaki 〒956-0054
Ojika 〒956-0004
Oseki 〒956-0827
Okada 〒956-0826
Ogijima 〒956-0804
Oginocho 〒956-0012
Osawari 〒956-0003
Kakurozu 〒956-0001
Kanazawacho 〒956-0851
Kanazu 〒956-0845
Kanaya 〒956-0823
Kamakura 〒956-0115
Garameki 〒956-0852
Gawagasawa 〒956-0846
Kawaguchi 〒956-0015
Kawane 〒956-0055
Kita 〒956-0828
Kitagata 〒956-0026
Kitakami 〒956-0861
Kitakami Shinden 〒956-0021
Kusozucho 〒956-0833
Kurimiya 〒956-0005
Kurumaba 〒956-0011
Koguchi 〒956-0834
Kosudo 〒956-0101
Koda 〒956-0025
Kodanouchi Onobiraki 〒956-0817
Kodokamigumi 〒956-0006
Kodoshimogumi 〒956-0007
Konashiba 〒956-0045
Komukai 〒956-0122
Koyaba 〒956-0041
Satsukino 〒956-0022
Sanmaigata 〒956-0051
Shiodani 〒956-0844
Shimogoya 〒956-0867
Shimogoyacho 〒956-0866
Shimoshin 〒956-0825
Shineicho 〒956-0033
Shinkanazawacho 〒956-0815
Shingoya 〒956-0822
Shinbo 〒956-0112
Shinmachi 〒956-0862
Suita 〒956-0123
Zendocho 〒956-0865
Tai 〒956-0836
Daianji 〒956-0813
Daizo 〒956-0801
Takiyacho 〒956-0854
Takiyahoncho 〒956-0855
Tajima 〒956-0013
Deto 〒956-0046
Nakazawacho 〒956-0831
Nakashinden 〒956-0812
Nakano 〒956-0805
Nakamura 〒956-0036
Nanokamachi 〒956-0802
Niitsu 〒956-0031
Niitsu Higashicho 〒956-0816
Niitsu Honcho 〒956-0864
Kamegai 〒950-2033
Niitsu Midoricho 〒956-0034
Niitsu Yotsugoya 〒956-0057
Nishikanazawa 〒956-0818
Nishijima 〒956-0842
Nishifurutsu 〒956-0037
Nippocho 〒956-0863
Nogata 〒956-0053
Higashi Kanazawa 〒956-0814
Higashijima 〒956-0841
Funato 〒956-0116
Furutsu 〒956-0847
Hodojima 〒956-0035
Matsugaoka 〒956-0117
Manganji 〒956-0811
Misorano 〒956-0806
Minamicho 〒956-0032
Miyukicho 〒956-0023
Miyoshi 〒956-0027
Musubu 〒956-0803
Yashiroda 〒956-0113
Yamayacho 〒956-0024
Yokogawahama 〒956-0121
Yoshiokacho 〒956-0837
Ryugen 〒956-0111
Rokugo 〒956-0821
Warabisone 〒956-0056
Warimachi 〒956-0843
Aoyama 〒950-2002
Aoyama Shinden 〒950-2006
Aoyama Suido 〒950-2005
Akatsuka 〒950-2261
Ariakecho 〒950-2073
Ikarashi 1 Nocho 〒950-2101
Ikarashi 2 Nocho 〒950-2102
Ikarashi 3 Nocho 〒950-2171
Ikarashi 3 Nochokita 〒950-2176
Ikarashi 3 Nochonaka 〒950-2177
Ikarashi 3 Nochonishi 〒950-2174
Ikarashi 3 Nochohigashi 〒950-2173
Ikarashi 3 Nochominami 〒950-2175
Ikarashi Kamisakiyama 〒950-2155
Ikarashi Shimosakiyama 〒950-2152
Ikarashi Nakajima 〒950-2162
Ikarashi Nishi 〒950-2161
Ikarashi Higashi 〒950-2045
Itai 〒950-1121
Uchinokatabata 〒950-2141
Uchinokatamukai 〒950-2154
Uchinokamishinmachi 〒950-2172
Uchinosakiyama 〒950-2153
Uchinosekiba 〒950-2156
Uchinodonakasai 〒950-2142
Uchinonakahama 〒950-2164
Uchinonishi 〒950-2151
Uchinonishigaoka 〒950-2157
Uchinohayatsuno 〒950-2143
Uchinomachi 〒950-2112
Uchinoyamate 〒950-2113
Urayama 〒950-2001
Ogata 〒950-1127
Otomo 〒950-2126
Ono 〒950-2037
Onomachi 〒950-1111
Otateryutsu 〒950-1124
Omigoya 〒950-2137
Kasagi 〒950-2123
Kanemaki 〒950-1112
Kanemaki Shinden 〒950-2146
Kamishineicho 〒950-2076
Kamiyama 〒950-2255
Kansukegoya 〒950-2136
Kitaba 〒950-1126
Kiba 〒950-1122
Kiyama 〒950-2253
Kurotori 〒950-1123
Koshin 〒950-2023
Koshin Odori 〒950-2027
Koshin Nishi 〒950-2024
Koshin Minami 〒950-2028
Koze 〒950-2132
Kobari 〒950-2022
Kobarigaoka 〒950-2013
Kobarikamiyama 〒950-2011
Kobaridai 〒950-2012
Kobarinishi 〒950-2014
Kobari Fujiyama 〒950-2021
Kobari Minami 〒950-2025
Kobari Minamidai 〒950-2026
Kohirakata 〒950-1114
Sakai 〒950-2042
Sakai Sunayama 〒950-2044
Sakai Higashi 〒950-2041
Sakata 〒950-2263
Shinden 〒950-2034
Shindori 〒950-2035
Shindori Nishi 〒950-2036
Shindori Minami 〒950-2038
Shinnakahama 〒950-2163
Suga 〒950-2043
Sekiya Horiwaricho 〒951-8155
Zenku 〒950-1102
Sowa 〒950-2144
Daigaku Minami 〒950-2111
Tagata 〒950-2124
Takayama 〒950-2122
Tachibotoke 〒950-1103
Chugonji 〒950-2251
Terao 〒950-2052
Terao Asahidori 〒950-2051
Terao Kami 〒950-2055
Terao Kita 〒950-2061
Teraodai 〒950-2063
Terao Chuokoen 〒950-2062
Terao Nishi 〒950-2064
Terao Higashi 〒950-2054
Terao Maedori 〒950-2053
Teraji 〒950-1104
Dogawara 〒950-2147
Tozo Shinden 〒950-2262
Tokimeki Nishi 〒950-1106
Tokimeki Higashi 〒950-1105
Toppara 〒950-1115
Toppara Shinden 〒950-1113
Nakanokoya 〒950-2125
Nishi Ariakecho 〒950-2071
Nishi Kobaridai 〒950-2015
Hayagata 〒950-2131
Higashi Aoyama 〒950-2003
Higashiyama 〒950-2254
Fujinoki 〒950-2138
Heijima 〒950-2004
Hokonoki 〒950-2134
Maenosoto Shinden 〒950-2133
Makio 〒950-2121
Masago 〒950-2074
Matsumigaoka 〒950-2075
Matsumidai 〒950-2072
Matobaryutsu 〒950-2032
Mizukino 〒950-2264
Myoden 〒950-2135
Yachi 〒950-2252
Yamazaki 〒950-2256
Yamada 〒950-1101
Yotsugoya 〒950-2201
Yoheeno Shinden 〒959-0401
Ryutsu 〒950-1125
Ryutsu Center 〒950-2031
Akasabi 〒953-0042
Ajiri 〒953-0066
Aburajma 〒953-0111
Araya 〒953-0116
Ishize 〒953-0141
Izui 〒959-0501
Ibarashima 〒959-0513
Imai 〒959-0515
Iwamuro Onsen 〒953-0104
Ueno Shinden 〒953-0117
Uchikoshi 〒950-1348
Ubajima 〒950-1347
Uhachirouke 〒959-0507
Uramura 〒959-0416
Urushiyama 〒953-0054
Echizenhama 〒953-0012
Endo 〒959-0506
Ozone 〒959-0517
Ohara 〒959-0511
Oshitsuke 〒959-0425
Kaigara 〒959-0403
Kaigara Shinden 〒959-0404
Kakijima 〒953-0055
Kakudahama 〒953-0011
Kakumihama 〒953-0077
Kataurashin 〒950-1333
Gatagashira 〒953-0067
Katagami 〒953-0114
Kanaike 〒953-0144
Kamikijima 〒953-0073
Kamikoyoshi 〒950-1334
Kawai 〒953-0051
Kawasaki 〒959-0432
Kikyogaoka 〒953-0045
Kitano 〒953-0134
Kunimi 〒959-0516
Kubota 〒953-0142
Kumagai 〒959-0502
Kuwayama 〒959-0412
Konomiya 〒950-1324
Koma 〒950-1342
Gokahama 〒953-0078
Gonokami 〒959-0508
Koyoshi 〒950-1325
Sakae 〒953-0102
Sakurabayashi 〒953-0064
Sanada 〒959-0435
Sarugase 〒953-0143
Sankakuno Shinden 〒959-0402
Sanbo 〒959-0505
Shimokijima 〒953-0071
Shimowano 〒953-0065
Shomyo 〒959-0514
Shirotori 〒953-0136
Suzuki 〒959-0421
Zenkoji 〒959-0411
Zenkoji Murauke 〒959-0406
Sone 〒959-0422
Takahashi 〒953-0121
Takabatake 〒953-0112
Takenomachi 〒953-0023
Tsukumoda 〒953-0123
Tenjikudo 〒959-0434
Tojima 〒953-0027
Dojo 〒950-1341
Tomioka 〒953-0122
Nakanokuchi 〒950-1327
Natsui 〒953-0133
Namioka 〒953-0062
Nika 〒953-0022
Nishinaka 〒953-0132
Nishinagashima 〒953-0131
Nishi Funakoshi 〒953-0113
Nishioriage 〒959-0436
Nunome 〒953-0021
Hagayaba 〒953-0034
Haguro 〒950-1345
Hashimoto 〒953-0103
Hataya 〒959-0423
Hatayamurauke 〒959-0407
Haneda 〒953-0031
Hara 〒953-0124
Harigasone 〒950-1321
Banya 〒959-0512
Higashi Koyoshi 〒950-1323
Higashinaka 〒950-1331
Higashi Funakoshi 〒950-1326
Higashi Yoriage 〒953-0032
Hiso 〒953-0101
Hyouemon Shinden 〒959-0414
Hirasawa 〒953-0024
Hirano 〒959-0431
Fukui 〒953-0076
Fusube 〒953-0026
Horiage Shinden 〒959-0405
Horiyama Shinden 〒953-0043
Maeta 〒953-0036
Maki Azumacho 〒953-0053
Maki Ohara 〒953-0013
Makiotsu 〒953-0044
Makigashima 〒950-1349
Makiko 〒953-0041
Makijima 〒959-0433
Masuoka 〒959-0418
Masugata 〒959-0413
Maze 〒953-0105
Matsugoya 〒953-0025
Matsunoo 〒953-0015
Mabori 〒953-0061
Mitsukado 〒950-1343
Minami 〒959-0518
Minamiyachi 〒953-0135
Mineoka 〒953-0075
Monta 〒950-1328
Yajima 〒959-0426
Yamakuchi Shinden 〒959-0503
Yamajima 〒953-0052
Yokozone 〒953-0115
Yokodo 〒959-0504
Yoroigata 〒959-0521
Rokubu 〒950-1322
Washinoki 〒953-0072
Wano 〒953-0125
Warimae 〒953-0035

Start with the postal code, the prefecture, the city, the district, and then the number of the block and housing unit. Then end with the person’s name.
Here’s an example of how to write a Japanese address in English.
〒170-3293
Tokyo
Ginza, Chuo-ku
5-2-1
Mr. Taro Tanaka

For more information on how to write a Japanese address, see this article.


To type the Japanese postal code, first type the character code '3012.' Then press ALT + X and Japan's postal code symbol will appear.


To obtain an address in Niigata for receiving mail, sign up for a virtual address service like MailMate. MailMate provides you with a mailing address for receiving Japanese mail and packages. MailMate can also be used for company registration in Niigata, along with mail handling for Japanese properties (e.g., akiya, Airbnb, minpaku, etc.)


There are two types of PO boxes available in Niigata. The first type of PO box is provided by Niigata Post and is only available for individuals with a daily volume of mail. The second type of PO box is provided by private services with no limits on daily mail volume. Learn more about how to open a PO box in Japan.


Japan Post offers Standard Mail for regular letters and small parcels, typically delivered in 2-3 days. Express Mail speeds this up to 1-2 days. Registered Mail adds tracking and insurance, requiring a signature on delivery. Yu-Pack handles larger parcels with tracking and insurance, delivered in 1-3 days. Letter Pack provides flat-rate options for documents and small items, with tracking available. EMS is for international express delivery, offering fast service to over 120 countries. Non-Standard Mail covers items exceeding standard size and weight limits. Private couriers like Yamato Transport's Takkyubin offer domestic and international parcel delivery with tracking. Sagawa Express provides similar services, including same-day delivery and refrigerated shipping. International couriers like DHL, FedEx, and UPS offer express delivery with tracking and insurance. Specialized services include Cool TA-Q-BIN for refrigerated items, Yu-Mail for books and CDs, and Smart Letter for small documents. These options cover varying needs for speed, cost, and security. For more information on international shipping options, check out this article.


To send mail or packages from Niigata to your home country using Japan Post, costs vary based on the service type and parcel weight. For Airmail, rates range from ¥2,050 for a 1kg parcel to ¥64,850 for a 30kg parcel. Surface Mail is cheaper, starting at ¥1,800 for a 1kg parcel to ¥21,000 for a 30kg parcel, but it takes longer. Factors affecting costs include weight, distance, and chosen service. Discounted rates are available for bulk shipments. For detailed rates and more information, visit the article here.


For sending mail and packages from Niigata via Japan Post, the weight limit is 30 kg for most services. The size restrictions include a maximum combined length and girth of 3 meters (300 cm). For smaller parcels, the combined length and girth should not exceed 2 meters (200 cm). Specific dimensions and weight limits may vary depending on the service chosen (Airmail, Surface Mail, etc.). For detailed information, refer to the article here.


To print an international parcel label for Japan Post, start by creating an account on Japan Post's International Mail My Page Service. Register both sender and recipient information, then select the desired shipping service, such as EMS or Airmail. Input the shipment details, including content description, shipping date, and parcel weight. After reviewing and confirming all entered information, use the provided printer icon to print the label. For more details, refer to this article.